Recent Acquisitions


Kawaichi HideCircus

Yoshikawa KanpoMaiko Admiring the Moon

Shiro KasamatsuMt. Fuji From Lake Ashinoko

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Tsukioka Kogyo100 Noh Plays

Ishiwata KoitsuTwilight in Imamiya Street

Taniguchi KokyoSpirit of the Heron Maiden

Lilian MillerBy the Great River Han

Eisho NarazakiInside Asakusa Kannon Temple

Takahashi Shotei/HiroakiMake-up Before th Mirror (Reserved)

Natori ShunsenSawada Shojiro as Hayashi Buhei

Natori ShunsenKichikawa Jukai as Kimura Nagatonokami

Natori ShunsenNakamura Kichiemon as Chobei

Natori Shunsen
Shimura TatsumiCovering Up Heads and Cheeks

Shimura TatsumiHigh Summer

Hiroshi YoshidaShokozan
Order Form    Site Map    Home