Actor Prints  for SaleYoshikawa Kanpo

Maiko Admiring the Moon
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Tsukioka Kogyo

Noh Theater Diptych
Tsukioka Kogyo

100 Noh Plays
Ota Masamitsu

Nakamura Kichiemon
Ota Masamitsu

Onoe Baiko as the Demon-Woman
Shin'ei

Onagata Looking Down
Shin'ei

Kbuki Actor in Brown Kimono - Reserved
Natori Shunsen

Kataoka Nizaemon as Wakasanosuke in "Chushingura"
Natori Shunsen

Nakamura Kaisha as Okaru
Natori Shunsen

Ichikawa Shansho as Umeo in 'Kurumabiki'
Natori Shunsen

Otani Tomoyemon as Kanshojo
Natori Shunsen

Nakamura Kichiemon as Mitsuhide
Natori Shunsen

Ichikawa Sadanji as Yoshiro in the Dance 'Modori-Kago'
Natori Shunsen

Nakamura Fukusuke as the Smuggler Soshichi
Natori Shunsen

Morita Kan'ya as Genta Kagesue
Natori Shunsen

Onoe Matsusuke as Kohyoe
Natori Shunsen

Bando Mitsugoro as Farmer Manbei
Natori Shunsen

Ichikawa Chusha as Takechi
Natori Shunsen

Nakamura Tokizo as Yamauba Yaegiri
Natori Shunsen

Onoe Shoroku as a Priest
Natori Shunsen

Onoe Kikugoro VI as Omatsuri Sashichi
Natori Shunsen

After a Bath
Natori Shunsen

Sawada Shojiro as Hayashi Buhei
Natori Shunsen

Kichikawa Jukai as Kimura Nagatonokami
Natori Shunsen

Nakamura Kichiemon as Chobei
Natori Shunsen


Natori Shunsen

Ichikawa Kigan as Otomi
Natori Shunsen

Onoe Baiko as Aburaya Okon
Natori Shunsen

Nakamura Tokizo as Taruya Osen
Natori Shunsen

Actor - Watercolor
Natori Shunsen

Sawamura Sojuro as Narihira Reizo
Natori Shunsen

Bando Mitsugoro as a Servant with a Sword
Natori Shunsen

Nakamura Fukusuke as Osome
Natori Shunsen

Nakamura Senjaku as Ohatsu in "Sonezaki Shinju"
Natori Shunsen

Bando Hikosaburo as Benkei in "Hashi Benkei"
Ueno Tadamasa

18 Kabuiki Plays- Kagekiyo
Yamamura Toyonari

Ichikawa Uzaemon XV as the Gardener Kichigoro
Yamamura Toyonari

Matsusuke as Goroji<Site Map    Order Form    Home