Natori Shunsen Prints for SaleBando Mitsugoro as a Servant with a Sword

Onoe Shoroku as a Priest

Nakamura Tokizo as Yamauba Yaegiri

Ichikawa Chusha as Takechi

Bando Mitsugoro as Farmer Manbei

Otani Tomoyemon as Kanshojo

Onoe Matsusuke as Kohyoe

Onoe Kikugoro VI as Omatsuri Sashichi

Morita Kan'ya as Genta Kagesue

Nakamura Fukusuke as the Smuggler Soshichi

Nakamura Kaisha as Okaru

Ichikawa Sadanji as Yoshiro in the Dance 'Modori-Kago'

Ichikawa Shansho as Umeo in 'Kurumabiki'

Kataoka Nizaemon as Wakasanosuke in "Chushingura"

Nakamura Kichiemon as Mitsuhide

Nakamura Tokizo as Taruya Osen

Nakamura Senjaku as Ohatsu in "Sonezaki Shinju"

Nakamura Fukusuke as Osome

Ichikawa Kigan as Otomi

Sawamura Sojuro as Narihira Reizo

Actor - Watercolor

After a Bath

Onoe Baiko as Aburaya Okon

Bando Hikosaburo as Benkei in "Hashi Benkei"


Nakamura Kichiemon as Chobei

Kichikawa Jukai as Kimura Nagatonokami

Sawada Shojiro as Hayashi Buhei
Natori Shunsen Bio   Site Map    Order Form    Home